اهداف و چشم انداز

اهداف :

-ارتقا سطح پژوهش و دانش در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر

-ایجاد بستر و زمینه مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار پژوهشگران ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان

-انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی جهت توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر

 

چشم انداز:

-کسب رتبه "الف" در رتبه بندی نشریات وزارت علوم تا سال 1403

-تبدیل شدن به مرجع پژوهشی اقتصاد فرهنگ و هنر و اقتصاد خلاق